?TRUY KICH? So sa?nh AK47 VIP vs AK47 Lego Craft ! Nên cho?n khâ?u na?o ???

?TRUY KICH? So sa?nh AK47 VIP vs AK47 Lego Craft ! Nên cho?n khâ?u na?o ???

Comments

 1. ??c V? CAT - ??c V? Truy Kích says:

  Link share : https://gaming.youtube.com/watch?v=GSJxGzKDxwE
  Ch?n khâu nào anh em, h?n nhau 1 dame vào ??u :v

 2. Tôi Yêu Truy Kích says:

  nhi?n hp lag ki?a

 3. Vi?t Official says:

  AK VIP nha

 4. Quang Vi?t Phan says:

  ak 47 vip

 5. Transformer Gaming™ says:

  th? tym ?i cat ê
  ch?n ak vip vì h?n ak craft 1 dame zô ??u :v

 6. Ethan Mendoza says:

  head:5 slashes, body:10 slashes

 7. Ethan Mendoza says:

  body and feet:37 rounds, head 19 rounds

 8. thanh pham says:

  tôi thích AkVIP ?

 9. ?àm ??c Công says:

  d?o này bên QQ t?ng thì 2 youtuber ?ã h?m h? tranh th? làm clip :))))))

 10. huy nguyen says:

  uoc gi truy kich o ban update lan cho ra map parkuor thap trung tam va che do zombie run

 11. Qu?c ?oàn Tr?n says:

  Cmt 2
  Làm v? Parkour 2 (Khó) cho em nha!

 12. Tùng Chu says:

  Cho em m??n acc ?i cmt ??unef